Регистрацията вече е затворена,


но все още може да направите

за програмата за приобщаващо образование на УНИЦЕФ България за по-достъпно и пълноценно образование за децата със специални потребности.


Background