Ашлинг Мулвани

Background

НА КРАТКО

Ашлинг Мулвани работи във фармацевтичната индустрия повече от 20 години, а в АстраЗенека от 2008, в различни области на терапията, включително сърдечно-съдова терапия, диабет и респираторна терапия. .
Ашлинг оглавява екипа по глобално ценообразуване и е експерт по реинбурсация за придобиване на портфолиото за диабетици от Bristol-Myers Squibb (BMS).

През 2016, Ашлинг оглавява флагманската програма на АстраЗенека „Здравото сърце на Африка“, активно работеща от 2014 в насока борбата с хипертонията и сърдечно съдовите заболявания както в Източна и Западна Африка, така и в Индия.

В настоящата си роля като ръководител на отдел „Достъп до здравеопазването“, Ашлинг оглавява един от трите приоритетни стълба за устойчиво развитие на компанията, като работи в посока за в бъдеще повече хора да имат достъп до устойчиви решения в областта на здравеопазването за лечение и профилактика на променящи живота заболявания.

Тя се фокусира върху преодоляване на проблемите с неинфекциозните заболявания в страните с формираща се пазарна икономика, като работи със заинтересовани страни в рамките на държавни и частни партньорства с цел да се съдейства за профилактиката на различни заболявания, за премахване на пречките за достъп и оздравяване на системата, така че да бъде от полза за местните общности.

В края на 2019 година програмата за достъп на АстраЗенека е достигнала над 19.8 милиона души и е подготвила над 81,000 здравни работника. През април 2020, Ашлинг поема ролята на съпредседател на кръглата маса по въпросите на частния сектор, в рамките на глобалната програма за здравна сигурност, която подчертава важната роля, която частния сектор играе в отговор на глобалните здравни предизвикателства и спешни ситуации.