Ваня Манова

Background

НА КРАТКО

Ваня Манова, Мениджър на Mastercard® за България, Северна Македония, Косово и Албания
Ваня Манова отговоря за развитието и изпълнението на локалната стратегия на Mastercard, а именно поддържане растежа на картовите и електронни операции, въвеждане на иновациите и технологичните решения на Mastercard, както и създаване на стабилни партньорства с ключови клиенти, правителствения и публичния сектор. Преди да се присъедини към екипа на Mastercard през 2008, г-жа Манова има над 20 години опит в банковия сектор.
През последните години тя ръководи представителния офис на компанията в България и работи за позиционирането на Mastercard като стратегически партньор на бизнеса, правителствените институции и регулаторни органи. Той също така стартира и подкрепя развитието на безконтактните банкови операции – област, в която Mastercard е безспорен лидер на 4 пазара.